Vodní elektrárny

(záznamy 76/100 z 181)  strana 4 / 8

Výstavba i následný provoz vodních elektráren s možností šetřit životní prostředí je ekologickou volbou. Výroba i distribuce ekologické vodní energie do domácností a firem je umožněna díky výstavbě elektrárny a následné instalaci turbín a alternátorů.Jiří Klicpera

Jiří Klicpera

Revize, rozbory, efektivnost, hodnocení: - vodní či odpadové hospodářství - revize vody, emisí - čistící procesy a zařízení. Studie proveditelnosti ekologických staveb a zařízení včetně studií projektů financovaných ze zahraničí: - účelový ekologický audit - úplný ekologický audit - příprava certifikace - periodická kontrola ...

SIGMA GROUP a.s.

SIGMA GROUP a.s.

Výroba,dodávky: -čerpadla,čerpací zařízení a měřící technika pro energetiku,vodní hospodářství,zemědělství, potravinářství,strojírenství,chemii a petrochemii,těžbu surovin, stavebnictví,dům i zahradu -dýchací filtry -nástroje,formy,přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu -plastové výlisky a výlisky z kombinovaných ...

ENERGO - PRO a.s.

ENERGO - PRO a.s.

Provoz, servis: -vodní elektrárna Zprostředkovatelská činnost. Poradenská, konzultační činnost v oboru malé vodní elektrárny.

ČKD Blansko Engineering, a.s.

ČKD Blansko Engineering, a.s.

ČKD Blansko Engineering -rehabilitace a inovace instalovaných vodních strojů a hydrotechnických zařízení -projektové studie a vypracování projektové dokumentace -hydraulické výpočty a návrhy vodních strojů -modelové zkoušky vodních turbín a čerpadel ve vlastní hydraulické zkušebně -montážní práce, montážní dozor, řízení a vedení ...

EGLIN, a.s.

EGLIN, a.s.

Obnovitelné zdroje energie OZE, poradenství, investice, projekty. Realizace, výstavba: -fotovoltaické elektrárny FVE na střechy továren, hotelů, farem, kancelářských budov, rodinných domů, na nezemědělské půdě. Kompletní řízení výstavby Bioplynových elektráren (BioE). Malé vodní elektrárny (MVE). Služby: -kompletní projektová ...

KTZ-ELEKTRO spol.s r.o.

KTZ-ELEKTRO spol.s r.o.

Malá vodní elektrárna. Výroba: -energie.

Bezdíček Pavel

Bezdíček Pavel

Pila. Pilařská výroba: -řezivo. Provoz: -malá vodní elektrárna.

MaVE BRNO s.r.o.

MaVE BRNO s.r.o.

Vývoj, výroba: -strojně-technologická zařízení pro vodní elektrárny, čistírny odpadních vod a čerpací stanice -česle -čistící stroje česlí -dopravníky, manipulátory, kontejnery -drapáky pro těžbu štěrku a usazenin, pojezdové drážky a speciální elektrické kladkostroje -pohony vodních turbín–mechanické převody a ...

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly a zpracování posudků. Další služby: -zpracování manipulačních a provozních řádů, vodohospodářských a ekologických studií a povodňových plánů ve stavebnictví -poradenství v oboru vodohospodářských staveb včetně staveb ekologických, projektová činnost ve výstavbě ...

Vratislav Sluka

Vratislav Sluka

Prodej: -stříkaný beton Provádí: -zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví -stavební práce -práce z lomového kamene

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Regionální správa Frýdek-Místek. Provozování, obsluha, stavba, údržba, čištění, projekce: - vodovody, kanalizace - čistírny odpadních vod (ČOV).

MPS,s.r.o. Mostní a pozemní stavby

MPS,s.r.o. Mostní a pozemní stavby

Stavební práce na klíč: -stavby a rekonstrukce masivních mostů -stavby a rekonstrukce ocelových konstrukcí mostů včetně nýtovaných -průmyslové stavby ocelové konstrukce, nátěry,nýtování za tepla -haly,jeřábové dráhy -technologické konstrukce -rodinné domy -sanace staveb -injektáž -bytová výstavba. Drobné stavební ...

Ekogroup czech s.r.o.

Ekogroup czech s.r.o.

Provádí: - hodnocení vlivů na životní prostředí - biologické hodnocení - naturové hodnocení - ekologické poradenství - ochrana přírody - autorizované posudky a hodnocení - průzkumy a monitoring - soudně - znalecké posudky.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Vodohospodářské stavby. Technicko-hospodářský dohled. Základním oborem působnosti společnosti je provádění TBD nad vodními díly a zpracování posudků pro zařazování vodních děl do kategorie.

PROVEN s.r.o.

PROVEN s.r.o.

Příprava developerských projektů. Zprostředkování koupě a prodeje nemovitostí. Vedení účetnictví firem včetně neziskových organizací. Výroba, distribuce a prodej tepla. Správa kotelen včetně údržbových a servisních prací. Hlášení o znečišťování ovzduší regulačnímu úřadu. Technicko-ekonomické poradenství - ...

SOSTAF Heřmanův Městec Bulíček Zdeněk, Ing.

SOSTAF Heřmanův Městec Bulíček Zdeněk, Ing.

Stavby: -občanské a inženýrské stavby -generální dodávky staveb na klíč -domy -rekonstrukce a adaptace objektů -železobetonové konstrukce. Výroba: -firma Transportbeton Práchovice -betonové směsi včetně dopravy a uložení. Práce: -zemní -zednické -tesařské. Prodej: -stavebniny -stavební materiál.

Ing. Petr Götthans

Ing. Petr Götthans

Posuzování vlivů na životní prostředí - E.I.A. Úpravy a ochrana krajiny: Projekční a inženýrská činost pro úpravy vodních toků, nádrží, protierozní opatření, terénní úpravy, rekultivace pozemků, sanace starých skládek odpadů, revitalizaci krajiny, výsadby a údržbu zeleně v krajině.

ELPRO - DELICIA, a.s. Výrobní divize Stráž

ELPRO - DELICIA, a.s. Výrobní divize Stráž

Mezi nejvýznamnější činnosti společnosti patří: -distribuce elektrické energie -prodej elektromateriálu -Elektromontáže včetně jejich projektování -zemní práce -realitní činnost -výrobu hudebních nástrojů: akordeonY značky DELICIA

Oldřich Hromádko

Oldřich Hromádko

Výroba - automatizace pro malé vodní elektrárny pro vodní turbíny, jalový výkon, sklápění jezu Výroba - elektročásti pro malé vodní elektrárny rozvaděče, síťové ochrany, čidla Výroba, montáž, servis - elektročásti malých vodních elektráren monitorování technologických procesů po internetu a GSM Monitorování technologických procesů ...

EKOBEST Vladimír Stehlík & Václav Bednařík

EKOBEST Vladimír Stehlík & Václav Bednařík

Servis ropná úložiště a kanalizace: -tlakové čištění -propařování kanalizační rozvody, nádrže -kamerová prohlídka se záznamemem -odvoz kalů, kaly, nebezpečné odpady -čištění: -silniční vpusti, vpustě -mycích linek, mycí linka, linky -vodotěsnostní zkoušky jímek, jímka, a kanalizací -detektoskopie.

JAPO-STAV, s.r.o.

JAPO-STAV, s.r.o.

Stavební firma. Práce: -bytová výstavba. Velkoobchod. Pozemní a inženýrské stavitelství.

(záznamy 76/100 z 181)  strana 4 / 8