Výstavba i následný provoz vodních elektráren s možností šetřit životní prostředí je ekologickou volbou. Výroba i distribuce ekologické vodní energie do domácností a firem je umožněna díky výstavbě elektrárny a následné instalaci turbín a alternátorů.

Výroba,dodávky: -čerpadla,čerpací zařízení a měřící technika pro energetiku,vodní hospodářství,zemědělství, potravinářství,strojírenství,chemii a petrochemii,těžbu surovin, stavebnictví,dům i zahradu -dýchací filtry -nástroje,formy,přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu -plastové výlisky a výlisky z kombinovaných ...

Provoz, servis: -vodní elektrárna Zprostředkovatelská činnost. Poradenská, konzultační činnost v oboru malé vodní elektrárny.

Obnovitelné zdroje energie OZE, poradenství, investice, projekty. Realizace, výstavba: -fotovoltaické elektrárny FVE na střechy továren, hotelů, farem, kancelářských budov, rodinných domů, na nezemědělské půdě. Kompletní řízení výstavby Bioplynových elektráren (BioE). Malé vodní elektrárny (MVE). Služby: -kompletní projektová ...

Malá vodní elektrárna. Výroba: -energie.

Pila. Pilařská výroba: -řezivo. Provoz: -malá vodní elektrárna.

Technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly a zpracování posudků. Další služby: -zpracování manipulačních a provozních řádů, vodohospodářských a ekologických studií a povodňových plánů ve stavebnictví -poradenství v oboru vodohospodářských staveb včetně staveb ekologických, projektová činnost ve výstavbě ...

Prodej: -stříkaný beton Provádí: -zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví -stavební práce -práce z lomového kamene

Regionální správa Frýdek-Místek. Provozování, obsluha, stavba, údržba, čištění, projekce: - vodovody, kanalizace - čistírny odpadních vod (ČOV).

Stavební práce na klíč: -stavby a rekonstrukce masivních mostů -stavby a rekonstrukce ocelových konstrukcí mostů včetně nýtovaných -průmyslové stavby ocelové konstrukce, nátěry,nýtování za tepla -haly,jeřábové dráhy -technologické konstrukce -rodinné domy -sanace staveb -injektáž -bytová výstavba. Drobné stavební ...

Provádí: - hodnocení vlivů na životní prostředí - biologické hodnocení - naturové hodnocení - ekologické poradenství - ochrana přírody - autorizované posudky a hodnocení - průzkumy a monitoring - soudně - znalecké posudky.

Vodohospodářské stavby. Technicko-hospodářský dohled. Základním oborem působnosti společnosti je provádění TBD nad vodními díly a zpracování posudků pro zařazování vodních děl do kategorie.

Příprava developerských projektů. Zprostředkování koupě a prodeje nemovitostí. Vedení účetnictví firem včetně neziskových organizací. Výroba, distribuce a prodej tepla. Správa kotelen včetně údržbových a servisních prací. Hlášení o znečišťování ovzduší regulačnímu úřadu. Technicko-ekonomické poradenství - ...

Posuzování vlivů na životní prostředí - E.I.A. Úpravy a ochrana krajiny: Projekční a inženýrská činost pro úpravy vodních toků, nádrží, protierozní opatření, terénní úpravy, rekultivace pozemků, sanace starých skládek odpadů, revitalizaci krajiny, výsadby a údržbu zeleně v krajině.

Výroba - automatizace pro malé vodní elektrárny pro vodní turbíny, jalový výkon, sklápění jezu Výroba - elektročásti pro malé vodní elektrárny rozvaděče, síťové ochrany, čidla Výroba, montáž, servis - elektročásti malých vodních elektráren monitorování technologických procesů po internetu a GSM Monitorování technologických procesů ...

Servis ropná úložiště a kanalizace: -tlakové čištění -propařování kanalizační rozvody, nádrže -kamerová prohlídka se záznamemem -odvoz kalů, kaly, nebezpečné odpady -čištění: -silniční vpusti, vpustě -mycích linek, mycí linka, linky -vodotěsnostní zkoušky jímek, jímka, a kanalizací -detektoskopie.

Stavební firma. Práce: -bytová výstavba. Velkoobchod. Pozemní a inženýrské stavitelství.

Výroba - elektrická energie Fotovoltaická elektrárna Provoz - větrná elektrárna Provoz - vodní elektrárna Stavební činnost - stavby

Dodávka - technologie pro zpracování surovin a odpadů Poradenství, návrhy, projekce, realizace, dodávka - fotovoltaické elektrárny Výstavba - technologie SYNGAS (termický rozklad uhlí) Výstavba - větrné technologie Výstavba - vodní elektrárny

Dodávka - vodní turbíny Opravy - vodní turbíny Výroba - vodní turbíny

Autodoprava - do 16t - odvoz suti, zeminy, písku, štěrku Autodoprava - do 40t - odvoz suti, zeminy, písku, štěrku Výstavba - vodní elektrárny Zateplování fasád a budov Pronájem - lešení Prodej - stavební materiál Pronájem - nářadí Zemní, bourací a výkopové práce laguny, rybníky, úpravy břehů řek Stavba ...

Teplárna. Výroba, rozvod, distribuce: - teplo. Předávací, výměníkové stanice, výměníky: - Habrová, Třinec-Sosna - Beskydská, Třinec - Štefánikova, Třinec - B. Němcové, Třinec-Lyžbice - Dukelská, Třinec - Havlíčkova 321, Třinec - Erbenova 799, Třinec-Staré Město, tel. 558958282, 607914236 havarijní dispečink - ...

Veřejná výzkumná instituce. Ústav systémové biologie a ekologie. Vědecký výzkum zaměřený na analýzu dynamiky přírodních systémů. Experimentální ekologické pracoviště. Pokusné skleníky.

Spalovna Trmice. Skládka průmyslových odpadů SPOLCHEMIE: -Ústí nad Labem,Havířská 35 tel.: 475601946,475601942.