Výsadba, údržba, těžba a následné zpracování dřeva patří do kompetencí majitelů lesů a spravujících spolků, které realizují těžbu různých typů dřevin a jejich zpracování na kusové nebo topné dřevo. Dále nabízí úpravu městských porostů a ošetření stromků.

Provádíme: - rizikové kácení stromů pomocí horolezecké techniky - výškové práce - těžba dřeva a rekultivace.

Firma Kopečný a Kučera vznikla v roce 2002 a začala se zabývat prováděním komplexních lesnických služeb. V roce 2007 jsme založili lesnickou firmu Vysočinská lesní s.r.o., která přebrala veškeré námi prováděné služby. Hlavní náplní naší lesnicko-dřevařské firmy je především práce v lesním hospodářství, kde provádíme veškeré služby s tímto spojené. ...

Nákup a prodej. Těžba dřeva.

Zabýváme se komplexní lesnickou a dřevařskou činností. Společnost 1. Písecká lesní a dřevařská a. s. byla založena v roce 1999, ale těmito činnostmi jsme se zabývali daleko dříve. V těchto odvětvích vynikáme moderními technologiemi s využitím nejnovějších poznatků v oboru.

Kominictví. Údržba, revize: - komínová tělesa všech typů a provedení - na tuhá paliva i plyn. Služby: - pravidelné čištění komínů - revize kouřových cest, kouřovodů - frézování komínových průduchů. Těžba, přiblížování: - dřevo Zemní a výkopové práce.

Těžba - dřevo Lesní práce pomocí traktoru

Lesy České republiky, lesní správa. Lesnictví, těžba dřeva.

Těžba a přibližování dřeva Prodej - palivové dřevo Zimní údržba komunikací Lesní práce

Odborný lesní hospodář. Lesnické služby: - pěstební práce - těžba dřeva, výkup dřevní hmoty - doprava dřeva - přidružená výroba - výrobky ze surového dřeva .

Výroba: -dřevní štěpky. Provádíme: -těžba, kácení dřeva, stromů, stromy, pořez, prořez, ořez normálních i problémových -likvidace sadů, údržba alejí, obnova. -likvidace dřevní hmoty ekologickým způsobem štěpkováním. Štěpkujeme keře, větve, stromy až do průměru. Výkup dřevní hmoty. Práce s vysokozdvižnou plošinou Avia ...

Zpracování, služby: -dřevo -lesnictví -pěstování -těžba. Pila. Pořez kulatiny. Prodej a odkup: -řezivo -dřevěná hmota. Zajištění kompletních služeb: -střechy -klempířské a pokrývačské práce.

Výroba, prodej, služby: -pořez dřeva -truhlářské řezivo -stavby střešních konstrukcí, dřevostavby, pergoly, zahradní domky -těžba a přiblížení dřeva -výkup kulatiny, dřeva, lesních pozemků -kácení lesů -klempířské a tesařské práce.

Služby: -správa lesa -pěstování, těžba a zpracování dřeva.

Služby v lesnictví: - zejména pomocí harvestorové technologie Přeprava: - dřevní hmoty Prodej palivového dřeva -dříví jehličnaté, tak i dříví listnaté měkké a listnaté tvrdé, balené i volně sypané - výroba dříví harvestorovou technologií - klasická manuální těžba s následným přibližováním - pracujeme i s pomocí lanovkových ...

Dřevovýroba, prodej, restaurace, služby. Pilařský provoz: -stavebního řeziva -truhlářského řeziva -vazby -pořez ve mzdě. Výroba palet: -EUR palety -atypické palety. Palivo: -pilařské odřezky v délkách 2 - 4 metry -krácené odřezky -špalky. Výroba atypických obalů: -pro zemědělství -pro průmysl. Výkup kulatiny, ...

Pneuservis. Protektorování pneumatik. Oprava, výměna prodej: - pneumatiky. Nákladní autodoprava vnitrostátní, tuzemská: - AVIA 31 (valník, skříň).

Lesnické práce: - těžba dřeva – zajistíme povolení, vytěžíme dřevo, zajistíme úklid po těžbě - výkup dřeva – vytěžíme a odkoupíme dřevo, případně vykoupíme dřevo již vytěžené - výkup lesů včetně pozemků – zajistíme odhad ceny, převod, platbu daně z převodu nemovitosti - hospodaření v lesích – péče o les formou nájmu nebo na základě ...

Služby: - lesnictví - zahradní, parkové a sadové úpravy - výsadba zeleně - pěstební a ochranná činnost lesa - těžba lesních porostů - poskytování služeb v myslivosti - výřezy porostů pod elektrovody - rizikové kácení stromů.

Těžba dřeva a veškerá pěstební činnost, těžba a přiblížení dřeva. Kácení rizikových stromů -v obytných oblastech -v blízkosti elektrického vedení -kolem vodních toků -kolem železničních tratí. Pěstební činnost -shazování a pálení klestu -zalesnění -ošetření mladých stromků -vyžínání -stavba oplocenek.

Výroba, těžba, připližování, doprava: - dříví harvestorovou technologií. Nákup, výkup, zpracování, prodej: - dřevo. Výroba: - výrobky ze dřeva. Práce: -lesnické, lesnictví.

Využití odvozní soupravy(dřevo) -štěpka -biomasa. Lesnické práce a služby -těžba dřeva -přibližování dřeva -doprava dřeva -pěstební činnost -poradenská činnost. Autodoprava: -nákladní doprava. Dřevovýroba, výroba: -palivové dřevo Průmyslová ulice areál ČD Prodej: -dřevěné obaly a výrobky -široká škála dřevěných ...

Lesní správa. Pěstování lesa. Těžba dřeva, přibližování dřeva. Lesnická činnost.