Výsadba, údržba, těžba a následné zpracování dřeva patří do kompetencí majitelů lesů a spravujících spolků, které realizují těžbu různých typů dřevin a jejich zpracování na kusové nebo topné dřevo. Dále nabízí úpravu městských porostů a ošetření stromků.

Lesní výroba. Komplexní obhospodařování lesních porostů. Prodej a pěstování: -lesní kultury. Prodej: -lesní a zahradní technika. Výroba, prodej, export: -palisády -plotovky -rýgle, kůly.

Služby: - těžba dřeva - přibližování dřeva koněm, UKT nebo vyvážecím vlekem

Dřevorubecké práce: - kácení stromů - kácení rizikových stromů - kácení stromů pomocí horolezecké techniky - těžba dřeva - asanační kácení - sázení stromů - odfrézování pařezů - výkup lesů

Služby, práce: - lesnictví - dřevovýroba Chov: - masný skot

Výkup a prodej: - dřeva Výkup: - lesů vč lesních pozemků - těžba - manipulace - přibližování dřeva - doprava - činnost odborného lesního hospodáře - pěstební činnost - prodej sadby - ochrana lesů.

Komplexní lesnické práce: - pěstební činnost - těžba a přibližování dřeva, dříví - správa lesa, lesů - lesní hospodářství - myslivost.

Hlavní činností je těžba a zpracování dřeva. Dodáváme štípané dřev. Vykupujeme dřevo. - zajišťujeme individuální kácení stromů - provádíme práce s motorovou pilou a křovinořezem - provedeme úklid Vašich zahrad i s odvozem listí - umíme veškeré tesařské práce - disponujeme vlastními vozy a zajišťujeme tak i autodopravu - v zimě Vám ...

Výkup lesních pozemků. Výkup a prodej kulatiny. Prodej palivového dřeva. Těžební a pěstební práce.

Obchodní činnost. Strojírenská výroba. Opravy lesní techniky. Výroba štěpky. Těžba dřeva. Poradenství v oboru dřevařství. Prodej: -biologické oleje firmy BIONA JERSIN -hydraulické -do motorových pil -separační -ložiskové -režné -emulzní -převodové. Opravy: -nákladní vozidla -traktory -speciální lesní a ...

Služby: -veškerá pěstební a těžební činnost v lesích města Planá u Mariánských Lázní -výroba a prodej dřeva a palivového dříví.

Výroba: -pilařská -impregnace dřeva. Nákladní autodoprava.

Zabýváme se kompletní lesní činností vč.těžby, soustřeďování, úklidu a zpracování těžebních zbytků.Dále vykupujeme dřevo, dřevní biomasu, provádíme výkup lesů a rizikové kácení stromů. Dále provádíme prodej vašeho dřeva.

Lesní práce -Těžba dřeva ( Mýtní, předmýtní, nahodilá, kalamity, polomy), Pořez palivového dřeva, Pěstební činnost.

Lesnictví: - pěstební činnost - těžební činnost Služby: - přeprava dříví Prodej: - palivové dřevo

Služby: - lesní školka - projekce, realizace veřejné, soukromé i komerční plochy a zahrady - těžba dřeva Zahradnictví, prodej: - okrasné a užitkové rostliny - květináče, hnojiva, drobné nářadí Prodej surového dříví

Služby: - těžba dřeva - přibližování dřeva

Lesní hospodářství: -výsadba lesa -pěstební práce -těžba dřeva -výkup lesů

Těžební, pěstební práce: -zalesňování -prořezávky -těžba dřeva

Lesnické služby: -pěstební činnost -těžba dřeva Prodej: -palivové dřevo Finanční služby: -zprostředkování úvěry, hypotéky -zprostředkování pojištění

Lesnické služby: -zalesňování -těžba, doprava dříví Výroba, prodej: -palivové dřevo

Zabýváme se prodejem převážně stavebního řeziva a výrobou drobných stavebně truhlářských výrobků, stavebních materiálů, a stavebního impregnovaného dřeva. Provádíme těžbu a přiblížení dříví na odvozní místo z vašeho lesa. Jsme schopni provést úklid klestu a následné zalesnění holin po těžbě. Nově nabízíme autodopravu našich strojů na těžbu ...

Prodej, zpracování: - dřevo. Rostlinná výroba. Zelinářství. Zahradnictví. Sadařství. Průvodcovská činnost: - prohlídky zámku v Novém Městě n.M. - Husovo náměstí 1201, - telefon 49173568.