Výsadba, údržba, těžba a následné zpracování dřeva patří do kompetencí majitelů lesů a spravujících spolků, které realizují těžbu různých typů dřevin a jejich zpracování na kusové nebo topné dřevo. Dále nabízí úpravu městských porostů a ošetření stromků.

Lesnictví: - pěstební činnost - těžební činnost Služby: - přeprava dříví Prodej: - palivové dřevo

Služby: - lesní školka - projekce, realizace veřejné, soukromé i komerční plochy a zahrady - těžba dřeva Zahradnictví, prodej: - okrasné a užitkové rostliny - květináče, hnojiva, drobné nářadí Prodej surového dříví

Služby: - těžba dřeva - přibližování dřeva

Lesní hospodářství: -výsadba lesa -pěstební práce -těžba dřeva -výkup lesů

Těžební, pěstební práce: -zalesňování -prořezávky -těžba dřeva

Lesnické služby: -pěstební činnost -těžba dřeva Prodej: -palivové dřevo Finanční služby: -zprostředkování úvěry, hypotéky -zprostředkování pojištění

Lesnické služby: -zalesňování -těžba, doprava dříví Výroba, prodej: -palivové dřevo

Zabýváme se prodejem převážně stavebního řeziva a výrobou drobných stavebně truhlářských výrobků, stavebních materiálů, a stavebního impregnovaného dřeva. Provádíme těžbu a přiblížení dříví na odvozní místo z vašeho lesa. Jsme schopni provést úklid klestu a následné zalesnění holin po těžbě. Nově nabízíme autodopravu našich strojů na těžbu ...

Prodej, zpracování: - dřevo. Rostlinná výroba. Zelinářství. Zahradnictví. Sadařství. Průvodcovská činnost: - prohlídky zámku v Novém Městě n.M. - Husovo náměstí 1201, - telefon 49173568.

Komplexní lesnické služby - těžba, nákup, prodej dřeva - nákup lesů - prodej palivového dřeva - myslivost

Těžba a přibližování dřeva.

Služby: - lesnictví - těžba dřeva - pořez dřeva - myslivost Pila tel.: 602 492 937 Ubytování: Apartmán Filipova Huť tel.: 602 746 330 Prachárna - ubytování na samotě uprostřed lesů tel.: 606 907 436

Štípané dřevo: -dodáváme nařezané na běžné rozměry 25, 33, 40 a 50 cm. -rovnané na paletách a stažené páskou -na paletě balené sypané -sypané

Práce, služby: -pěstování -těžba Výkup, zpracování: -dřevo. Správa lesního majetku.

Naše služby: - těžba dřeva - prodej a výkup dřeva - prodej řezivo.

Prodej, nákup: -dřevo Lesnické práce: -těžba dřeva -sázení stromků -péče o stromky -příprava půdy -úprava lesních cest -ekologická likvidace zarostlých ploch

Činnost technických poradců v zemědělství a lesnictví Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Těžba a tahání dřeva pomocí harvestorové technologie.

Těžba, přiblížení, doprava, přeprava: - dřevo, dřeva

Služby - těžba dřeva - lesnictví

Činnost: - lesnické služby - pěstební práce - těžba - výkup a prodej dřeva

Pořez dřeva pomocí pásové pily