Výsadba, údržba, těžba a následné zpracování dřeva patří do kompetencí majitelů lesů a spravujících spolků, které realizují těžbu různých typů dřevin a jejich zpracování na kusové nebo topné dřevo. Dále nabízí úpravu městských porostů a ošetření stromků.

Štípané dřevo: -dodáváme nařezané na běžné rozměry 25, 33, 40 a 50 cm. -rovnané na paletách a stažené páskou -na paletě balené sypané -sypané

Práce, služby: -pěstování -těžba Výkup, zpracování: -dřevo. Správa lesního majetku.

Naše služby: - těžba dřeva - prodej a výkup dřeva - prodej řezivo.

Prodej, nákup: -dřevo Lesnické práce: -těžba dřeva -sázení stromků -péče o stromky -příprava půdy -úprava lesních cest -ekologická likvidace zarostlých ploch

Činnost technických poradců v zemědělství a lesnictví Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Těžba a tahání dřeva pomocí harvestorové technologie.

Těžba, přiblížení, doprava, přeprava: - dřevo, dřeva

Služby - těžba dřeva - lesnictví

Činnost: - lesnické služby - pěstební práce - těžba - výkup a prodej dřeva

Pořez dřeva pomocí pásové pily

Těžba - dřevo Lesnictví Zemědělská výroba

Nákup, prodej: -dřevní hmota (listnaté a jehličnaté řezivo). Výroba, prodej: -stavební řezivo -truhlářské řezivo. Práce: -tesařské -zhotovení a montáž krovů.

Služby: -správa lesů v oblasti Lipenska -těžba a prodej dřeva -zalesňování -pěstební činnost Ubytování: -penzion

Služby: - kácení stromů - pořez a zkrácení stromů

Služby - lesní těžební práce - přibližování dřeva koněm a traktorem - pilařské práce Jezdectví - ježdění na koních - ustájení koní - přeprava koní a jiných hospodářských zvířat

Těžba dřeva JMP - přibližování dřeva traktory Nákup a zprostředkování prodeje - dřevo Drobné zemní práce (úpravy lesních a příjezdových cest) - kompletní lesní práce (těžba dřeva JMP, přibližování dřeva traktory, pěstební činnost, nákup a zprostředkování prodeje dřeva, ...)

Služby: - lesní práce - těžba dřeva - přibližování dřeva - úklid klestu - pěstební práce - kácení

Práce: -lesnické -pěstební -těžeba dřeva -úklid klestu -plocení lesních kultur drátěným pletivem

Pila, zpracování dřeva. Dřevařská výroba.

Těžba a přibližování dřeva - koňmi i lesní technikou, traktorem. Lesní hospodářství, lesnická činnost.

Lesní práce: -zalesňování -ochrana lesa -těžba dřeva -výřez a vyklizení zanedbaných ploch -výsek přerostlé trávy -chemické ošetření a likvidace keřů a travin -zpracování dřevěného odpadu štěpkovačem Rojek-Brix -odvoz a uložení na skládku -komplexní péče o stromy -rekonstrukce stávající zeleně -parková úprava -rizikové kácení ...

Služby: - lesnická činnost - těžební a pěstební práce - výsadba a údržba zeleně - nákup a prodej dřeva