Dětský domov poskytuje azyl pro děti bez domova, sirotky nebo děti ze sociálně slabých rodin. Dává dětem zázemí, průpravu k navrácení do rodiny a připravuje je do života. Děti jsou tak připravené k adopci, nebo po ukončení studia i do samostatného života.

Dětský domov. Výchovně-vzdělávací činnost, zajišťování pobytu dětem s nařízenou ústavní výchovou.

Domov pro seniory. Zajišťuje celoroční pobytovou službu pro seniory od 60 let.

Dětské centrum. Centrum pro ohrožené děti. Služby: - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s nepřetržitým provozem, kde poskytujeme komplexní péči dětem, které se ocitly bez jakékoliv nebo bez přiměřené péče, nebo jsou-li jejich životy nebo příznivý vývoj vážně ohroženy, jde-li o děti tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo ...

Rodinné centrum pro celou rodinu výtvarné dílny, cvičení.

Služby: -bezbariérový komplex pro tělesně postižené. Úprava automobilů pro tělesně postižené.

Terénní pečovatelská služba - pomoc starým a nemohoucím lidem v jejich domácnosti ( donáška obědů, úklid, nákup i další pomoc )

Sociální služby, zdravotní péči pro seniory, děti a zdravotně postižené.