Dětský domov poskytuje azyl pro děti bez domova, sirotky nebo děti ze sociálně slabých rodin. Dává dětem zázemí, průpravu k navrácení do rodiny a připravuje je do života. Děti jsou tak připravené k adopci, nebo po ukončení studia i do samostatného života.

Dětský diagnostický ústav. Výchovný ústav, středisko výchovné péče.

Domov mládeže. - ubytování pro studentky. Školní jídelna.

Služby: -diagnostický ústav sociální péče -dětský domov.

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov.

Poskytování sociální a zdravotní péče pro kojence a děti.

Nestátní dětský domov pečuje o děti v ústavní výchově.

Specializujeme se na práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Pořádáme letní a příměstské tábory. Nabízíme řadu sportovních, uměleckých, technických a zábavných akcí pro veřejnost.

Dům dětí a mládeže ve Šternberku. - dětský domov

Výchovný ústav - východně léčebné oddělení - odd. pro mládež ohroženou závislostí Přímo řízená organizace MŠMT

Služby: -střední odborné učiliště. Obory: -4-leté studijní obory s maturitou -obchodně podnikatelská činnost -autotronik -3-leté učební obory -zedník,montér suchých staveb,tesař -pokrývač,instalatér -klempíř stavební výroba -automechanik -truhlář nábytkář,truhlář dřevěné konstrukce ...

Ústav pro mentálně postiženou mládež.