Dětský domov poskytuje azyl pro děti bez domova, sirotky nebo děti ze sociálně slabých rodin. Dává dětem zázemí, průpravu k navrácení do rodiny a připravuje je do života. Děti jsou tak připravené k adopci, nebo po ukončení studia i do samostatného života.

Denní centrum, denní stacionář pro děti, mládež i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením.

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -Ubytovací služby -Velkoobchod a maloobchod

Ústav sociálních služeb - pečovatelská služba - denní stacionář - objekt seniorů - sociálně aktivizační služby kluby seniorů - pohybová odlehčovací služba

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu -Velkoobchod a maloobchod -Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -Poskytování služeb pro rodinu a domácnost Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a pohybové výchovy ...

Náš dětský domov (dále jen DD Znojmo) je zařízení rodinného typu, které je zřízeno Jihomoravským krajem pro potřeby výkonu ústavní výchovy a zajištění péče o děti a dospívající, jejichž rodiny jsou soudem shledány po stránce sociální jako nezpůsobilé k poskytnutí řádné výchovné péče o své děti ve smyslu zákonu 109/2002 Sb., dále 334/2003 Sb. a ...

Poskytování pobytové sociální služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním.

Dětský domov - školské zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy pro děti a mládež od 3 do 18, resp 26 let.

Ubytování - bezbariérové pokoje pouze pro pacienty centra Školicí fyzioterapeutické centrum - ambulantní rehabilitační pracoviště - zaměření na pacienty s míšní lézí a dětskou mozkovou obrnou DMO Poskytují - poradenství

Pobytové středisko pro rodiny, kde je odpočinek doprovázen zájímavým programem.

Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci jsou zdravotnickou příspěvkovou organizací. Kojenecký ústav – U Dětského domova 269, Olomouc. Dětský domov - Dolní Hejčínská 35, Olomouc. Dětský stacionář – Mošnerova 1, Olomouc.

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům.