Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka.

Univerzita Palackého v Olomouci: - Cyrilometodějská teologická fakulta - Lékařská fakutla - Filozofická fakulta - Přírodovědecká fakulta - Pedagogická fakulta - Fakulta tělesné kultury - Právnická fakulta - Fakulta zdravotnických věd.

Univerzita Pardubice je vysokoškolskou institucí univerzitního typu v Pardubickém kraji. Co do počtu studentů patří se svými 10, 5 tisíci studenty do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol ČR. Má sedm fakult a jeden vysokoškolský ústav: - Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) - Fakulta ekonomicko-správní (FES) - Fakulta ...

Univerzita nabízí studium na 17 fakultách humanitního a přírodovědeckého zaměření.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická. Školní jídelna tel: 728985870

Vysoká škola, studium práva: - studium bakalářského oboru, obor Právo. Studium probíhá dálkovou, dálka formou, forma.

Školství: -vyšší odborná škola -obchodní akademie. domov mládeže: 734693682 vedoucí stravování: 734693683.

Soukromá vzdělávací instituce, škola: -britské studijní vysokoškolské programy BA (Hons), MSc, MBA.

Soukromá vzdělávací instituce, škola: -britské studijní vysokoškolské programy BA (Hons), MSc, MBA.

Business Institut se řadí mezi přední poskytovatele vzdělání v oblasti ekonomie, managementu, marketingu a práva. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem našich lektorů nabízíme koncept studia, jež promítá teoretické problémy přímo do praxe. Studium tak získává na atraktivitě, kdy lektoři používají příklady z reálných situací, čímž dochází k ...

Poskytujeme kvalitní a levné online distanční MBA studium v češtině. MBA titul po jednom roce dálkového studia. Ke studiu MBA přijímáme bez přijímacích zkoušek zájemce s tituly Ing., Mgr., Bc., MUDr., JUDr.

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů strojírenství, slaboproudá elektrotechnika, elektronické počítačové systémy, elektrotechnika, technické lyceum.

INSTITUT INFORMATIKY – Vyšší odborná škola, s. r. o. Cílem Institutu informatiky je připravovat profesionální odborníky v oblasti informačních a komunikačních technologií z hlediska tvorby informačních systémů, používající databáze, internetové technologie, různé operační systémy a různé programovací nástroje. Důraz je kladen na získání ...

Soukromá obchodní akademie Vyšší odborná škola cestovního ruchu Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ASSO - školní cestovní kancelář.

Vyšší odborná a střední průmyslová škola: -strojírenství -řízení jakosti ve strojírenství -technické lyceum.

Česko-anglické gymnázium: -obor gymnázium - živé jazyky. Výuka je orientována na živé jazyky: -v malých skupinách -s rozšířeným studiem angličtiny -s částí předmětů v angličtině ve vyšších ročnících -zaměřená na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám. Střední škola podnikatelská: -4leté studium denní i dálkové, ...

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, střední odborná škola pedagogická a gymnázium.

Vyšší odborná škola zdravotnická Střední zdravotnická škola Doplňková činnost školy: Hostinská činnost Ubytovací služby Pronájem nebytových prostor Pronájem samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí a drobného dlouhodobého hmotného majetku Vydavatelská činnost Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně ...