Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných ...

Sprostredkovanie obchodu Maloobchod mimo riadnej predajne Montáž a opravy kancelárskej techniky Veľkoobchod a maloobchod- kancelárska technika Maloobchod- hračky, odevy, spotrebná elektronika, potraviny

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky. V rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: f - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa ...

Upratovacie práce Omietkárske práce Sprostredkovanie obchodu Kováčstvo a podkúvačstvo Maloobchod so zmiešaným tovarom Veľkoobchod so živými zvieratami Služby súvisiace s rastlinnou výrobou Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Maliarske, natieračské a sklenárske práce Turistické nocľahárne a chaty po triedu * * * Usporiadavanie ...

Zemiakov Vydávanie novín, Zásielkový predaj Prenájom automobilov Čistiace a upratovacie služby Prenájom spotrebičov a náradia Obchodná činnosť - veľkoobchod a Údržba a oprava pracovných strojov Ubytovanie v rozsahu voľných živností maloobchod v rozsahu voľných živností Spracovanie a konzervovanie ovocia, zeleniny a Prenájom ...

Veľkoobchod a maloobchod s poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, minerálnymi vodami, mäsom a mäsovými výrobkami, ovocím, zeleninou, tabakovými výrobkami, výrobkami z kože, textilu, gumy, drahých kovov, kozmetikou, čistiacimi prostriedkami, spotrebnou elektronikou, počítačmi, počítačovými systémami, ...

Komisionálny nákup a predaj Reklamná a propagačná činnosť Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Výroba elektrických zariadení pre domácnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Montáž, údržba a opravy vstupných a dochádzkových systémov Poradenská služba k technickému ...

Predaj na trhoch Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačné činnosti Služby súvisiace s činnosťou databánk Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Poskytovanie počitačových a video hier/play station hry/ Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom autora Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie ...

Údržba a oprava koncelárskych a počítačových zariadení na spracovanie dát Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky-hotové časti Montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Reklamná činnosť Sprostredkovanie obchodu Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču Inštalácia ...

Poradenská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania údajov a automatizovaných systémov riadenia Finančný leasing Leasingová činnosť Realitná kancelária Faktoring a forfaiting Ekonomický výskum a vývoj Výskum trhu a verejnej mienky Nákup a predaj nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Výroba a ...

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačné služby Poradenská činnosť v predmete podnikania Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Prenájom software, kancelárskych strojov a zariadení Poskytovanie software - predaj hotových programov na ...

Skladovanie Grafické práce Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Výroba drevených obalov Prevádzkovanie parkovísk Vedenie účtovnej evidencie Výroba kartónových obalov Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzka športových zariadení Prenájom dopravných zariadení, áut Výroba píliarska a impregnácia dreva Reklamná činnosť a propagačná ...

Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky okrem vyhradených technických zariadení kultúrnych, športových a spoločenských podujatí vrátane ich vecného a odborného zabezpečenia kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Baliace činnosti Masérske služby Spracovanie údajov Tvorba videozáznamov Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Neverejné skladovanie Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Výskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Upratovacie práce a čistenie budov Výcvik psov a útulok ...

Vedenie účtovnej evidencie Sprostredkovanie obchodu a služieb Sprostredkovateľská činnosť mimo sprostredkovania práce za úhradu. Veľkoobchod a maloobchod mimo riadnej predajne: počítače a súčiastky, spotrebná elektronika Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor. alebo vyhotovenie programov na zákazku

Reklamná činnosť Maloobchod s automobilmi Prenájom uvedených tovarov Výskum trhu a verejnej mienky Leasing spojený s financovaním Veľkoobchod s uvedenými tovarmi Činnosť v oblasti nehnuteľností Maloobchod s príslušenstvom automobilov Inštalácia a servis programového vybavenia Sekretárske služby a preklady z/do anglického ...

Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Prenájom prístrojov a zariadení Sprostredkovanie obchodu a služieb Správa bytového a nebytového fondu Organizovanie kurzov vrátane rekvalifikačných školení, seminárov a výstav Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb ...

Prieskum trhu Reklamné činnosti Zásielkový predaj Kopírovacie služby Faktoring a forfaiting Vydavateľské činnosti Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Maloobchod mimo riadnej predajne Čistenie budov, upratovacie práce Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej ...

Predaj v stánkoch na trhoch Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba elektrických zariadení pre domácnosť Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Maliarske, natieračské,obkladačské a sklenárske práce Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Opravy a údržba ...

Dizajn Prieskum trhu Kovoobrábanie Zváračské práce Inžinierska činnosť Vydavateľská činnosť Vyučovanie slovenského jazyka Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Sprostredkovanie v mediálnej oblasti Prekladateľská a tlmočnícka činnosť Vedenie ekonomickej a personálnej agendy Prenájom strojov, zariadení a ...

Maloobchod a veľkoobchod s výpočtovou technikou vrátane príslušenstva, literatúrou, elektronikou, elektrickými spotrebičmi, nábytkom a bytovými doplnkami, kozmetikou, papierenským tovarom a kancelárskymi potrebami, audio-videotechnikou a štúdiovou technikou, textilnými a koženými výrobkami, domácimi spotrebičmi, hodinkami, hračkami a zábavnými ...

Prenájom rekreačných zariadení a nehnuteľností. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti. Výroba, predaj a servisná činnosť výpočtovej a kancelárskej techniky. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom. Výroba, predaj a servisná činnosť elektronických a elektrických zariadení. Školenie a ...

Výroba vína Výroba sádry Výroba vápna Výroba cementu papiera a lepenky kovov (neremeselná), Faktoring a forfaiting Požičiavanie videokaziet Výroba výrobkov z plastov, Automatizované spracovanie dát Spracovanie dát a súvisiace činnosti: Výroba jednoduchých výrobkov z dreva a Služby súvisiace s činnosťou databánk Výskum a vývoj v ...

Reklamné činnosti Zváračské práce Fotografické služby Automatizované spracovanie dát Šitie a vyšívanie textilného tovaru Maliarske, natieračské a sklenárske práce Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním Poskytovanie software - predaj hotových programov Kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením Vydávanie časopisov a iných ...

Reklamné činnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), - § 33 písm. a) zák. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní (v platnom znení), mimo tovarov uvedených v prílohe číslo 2 a 3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poradenská a ...