Výpočetní technika v kanceláři zahrnuje osobní i přenosné počítače, tiskárny, skenery, faxy a kopírovací zařízení, dále pak tablety, telefony, překladače, kalkulačky, laminátory, skartovací stroje, sešívačky, popisovače a různé typy databází.

Prieskum trhu Poskytovanie software Propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu Prenájom uvedených tovarov Veľkoobchod v uvedenej oblasti Geodetická a kartografická činnosť Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Inžinierska činnosť v oblasti výpoč.techniky a elektroniky Automatizované spracovanie údajov a poskytovanie ...

Oprava bicyklov Výroba hier a hračiek Vydavateľské činnosti Servis športového náradia Prenájom strojov a nástrojov Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Rozmnožovacie a kopírovacie služby Viazanie kníh a konečné spracovanie Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Organizovanie kurzov, ...

Faktoring a forfaiting Výskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania Prenájom kancelárskych strojov, zariadení a motorových vozidiel Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích ...

Prenájom a leasing hnuteľných vecí: strojov, prístrojov a nástrojov a zariadení stavebného, dopravného a drevoobrábacieho charakteru, kancelárskej a výpočtovej techniky vrátane príslušenstva a náhradných dielov, skladovacích a nakladacích demolačných strojov a zariadení, motorových vozidiel Približovanie dreva, píliarske práce a impregnácia ...

Čistiace a upratovacie práce Reklamná a propagačná činnosť Veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie dát

Sprostredkovateľská činnosť. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Technicko - inžinierska činnosť v oblasti elektrotechniky Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát Konzultačná, školiaca, ...

Baliace činnosti Montáž nábytku Lešenárske práce Vedenie účtovníctva Čistiace a upratovacie práce Lleasing spojený s financovaním Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej agentúry Maliarske, natieračské a sklenárske práce Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej ...

Výroba videa Zásielkový predaj Fotografické služby Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Výskum a vývoj v oblasti software Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov, školení a seminárov Tvorba internetových stránok a webstránok Výroba tovarov z plastov, ...

Organizovanie kurzov a školení Geodetické a kartografické práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Reklamné, propagačná a inzertná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Prenájom kancelárskych strojov a výpočtovej techniky Dokončovacie ...

Donášková služba Služby požičovní Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Diskotekárska činnosť Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej ...

Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest Výroba videa Baliace činnosti Zásielkový predaj Fotografické služby Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Výskum a verejnej mienky Demolácia a zemné ...

Marketing a manažment Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Poradenská činnosť v oblasti marketingu a manažmentu Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Sprostredkovateľská ...

Finančný leasing Upratovacie práce Inzertná činnosť Laminovacie služby Agentúrna činnosť Manažment a marketing Vedenie účtovníctva Komisionálny nákup a predaj Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Tvorba a aktualizácia web stránok Viazanie kníh a konečné ...

Klampiarstvo Baliace činnosti Reklamné činnosti Vydavateľské činnosti Výroba pracovných odevov Príprava podkladov pre tlač Prípravné práce pre stavbu Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie práce Sprostredkovateľská činnosť Reprografia, kopírovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opracovanie kovu jednoduchým ...

Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách Zprostředkování specializované na velkoobchod s ostatním zbožím Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů Nespecializovaný velkoobchod Činnosti reklamních agentur

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Sprostredkovanie obchodu Reklamná a propagačná činnosť Zásielkový predaj, donášková služba Sprostredkovanie nákupu, predaja, výmeny a nájmu nehnuteľností Usporadúvanie kultúrnych a športových podujatí, seminárov a školení Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností a to najmä s tovarmi: výpočtovej techniky a komponentami výpočtovej techniky Faktoring a forfaiting Leasing spojený s financovaním Reklamná a propagačná ...

Veľkoobchod a maloobchod: kancelárska technika a zariadenie Veľkoobchod s výpočtovou technikou a spotrebnou elektronikou Servisné a konzultačné služby v oblasti výpočtovej techniky Vypracovanie bezpečnostných projektov na technické prostriedky Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Dokončovacie stavebné práce pri ...

Zasielateľstvo Colná deklarácia Organizovanie školení, seminárov a kurzov Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov Prenájom kancelárskej techniky, skladovej a manipulačnej techniky, automobilov, kancelárskeho ...

Prieskum trhu Grafický dizajn Fotografické služby Prenájom automobilov Administratívne práce Zhotovovanie www stránok Prenájom hnuteľných vecí Maliarske a natieračské práce Automatizované spracovanie údajov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie periodických a neperiodických ...

Usporiadávanie divadelných,filmových a iných audiovizuálnych predstavení,koncertov,hudobných a tanečných produkcií,výstav diel výtvar.umení,diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtv.tvorivosti,festivalov a prehliadok v oblasti kultúry a umenia Čistenie budov Predaj na trhoch Baliace činnosti Upratovacie práce Čistiace a iné prevádzkové ...

Finančný leasing Zásielkový predaj Sekretárske služby Faktoring a forfaiting Prekladateľské služby Dopravná zdravotná služba Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Prenájom dopravných zariadení Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, propagačná a inzertná ...

Prenájom výpočtovej techniky, strojov a prístrojov, technológie Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Výskum a vývoj zariadení na využitie slnečnej energie alebo iných obnoviteľných zdrojov energie Veľkoobchod a maloobchod s tovarom: výpočtová technika, elektronika, optické stroje-prístroje, technológie, elektrické ...

Oprava pracovných strojov Finančný a operatívny leasing Pílenie, hobľovanie a impregnácia dreva Kompletizácia hydraulických prvkov a hadíc Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Montáž, rekonštrukcie, údržba zdvíhacích zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...