Každá profesionální laboratoř musí být vybavená chladničkami, dezinfekčními prostředky, měřidly, váhami, laboratorním nádobím, chemikáliemi, dávkovači, speciálním nábytkem, lázněmi, sterilizátory a další nezbytnou technikou pro co nejpřesnější výsledky.

Zubní laboratoř. Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení, chirurgických a ortopedických pomůcek .

Jsme zakladatelskou a mateřskou společností holdingu výrobních a obchodních firem, které se věnují především oblasti pěstitelské, zahrádkářské a krajinotvorné. Patříme mezi nejvýznamnější evropské firmy v oblasti výroby substrátů, hnojiv travních směsí a travních koberců. Naše aktivity jsou rozděleny do 5 pilířů, kterými jsou divize Zahradní, ...

Technologie pro výrobu vína. Komplexní dodávky. -preparáty firmy Erbslöh na ošetření vína a ovocných šťáv, moštů, vína, sektů, piva a destilářů -použití pro vinařský, pivovarnický, lihovarnický průmysl - poradenský servis v oblasti technologií nápojů -korkové a syntetické uzávěry, uzávěr, záklopky, zátky, špunty, korky, korek, záklopky na ...

Laboratoř agrogenomiky. Výzkum, vývoj, inovace a poradenství v oblasti živočišných biotechnologií.

Stomatologická laboratoř Květoslavy Maroušková vám nabízí veškeré služby týkající se všeobecné stomatologie. Zabýváme bělením zubů a implantáty a také nabízíme chrániče zubů pro sportovce a děti a pomůcky proti chrápání. Rádi vám poradíme i s vaší dentální hygienou. Naše služby: - stomatologická laboratoř - bělení zubů - implantáty - ...

Autorizované měření emisí dle zákona o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb. Autorizovaná (akreditovaná) laboratoř pro kontrolu emisí a imisí. Stanovení: -emise -imise -kontrola ovzduší (ekologie - ochrana ovzduší) -škodliviny -znečištění životního prostředí -koncentrací organických sloučenin v plynech a ovzduší přenosným chromatografem, ...

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. provádí hlavně základní výzkum v rostlinné biologii, konkrétně v rostlinné genetice, fyziologii, fytopatologii a biotechnologiích a byl založen v roce 1962. V současnosti má 14 laboratoří, které se nacházejí v Praze a Olomouci. Zaměřujeme se na molekulární genetiku pylu a funkční genomiku rostlin, ...

Firma EKOME se mnoho let zabývá měřením emisí stacionárních zdrojů a poradenstvím v oblasti ekologie. Nabízíme autorizované měření emisí, měření pracovního prostředí, měření hluku. Dále zpracováváme rozptylové a hlukové studie, odborné posudky, oznámení záměru a dokumentace EIA. Jsme členem Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí ...

Společnost Inter-Dent Labors Richter, s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti zubní protetiky. Naše laboratoř zhotovujeme stomatoprotetické výrobky, korunky, můstky a také fixní i snímatelné zubní náhrady. Naleznete nás na adrese Zahradní 542, Domažlice. Stomatologická, zubní laboratoř. Služby, výroba, zhotovení: - zubní protetika - ...

Společnost COC byla založena v roce 2009 jako jedna ze soukromých výzkumných organizací. Mezi naše klíčové aktivity patří výzkum, vývoj a další přenos nových technologií do průmyslových realizací. Naše portfolio splňuje velmi specifické požadavky klientů z řad akademických institucí i průmyslových podniků. Naše služba zahrnuje zejména ...

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s. r. o. se sídlem v Chrudimi je zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, o.p.s. a poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí, hygieny práce, BOZP a PO. Nabízíme vzorkování všech typů vod, zemin, odpadů a vzduchu, chemické analýzy pitných vod, podzemních vod, odpadních vod, bazénových vod, kalů z čistíren, ...

Eva Bělohlávková provozuje laboratoř klinické biochemie a hematologie. Laboratoř zajišťuje vyšetření z krve, z moče a z kapilární krve, odebrané v laboratoři. Vyšetření: - z krve - z moče - z kapilární krve. Laboratoř naleznete na adrese Tovární 600, Chodov.

Naše společnost se zabývá kontrolou a hodnocením krmiv pro zvířata druhu přežvýkavců a jejím stanovením zda mají stravitelné živiny. Provádíme také výpočet energetické a proteinové hodnoty.

Laboratoř analýz životního prostředí. Měření a vyhodnocení kvality pracovního prostředí a emisí v různých typech výrobního procesu a technologií.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. je v současnosti největší pracoviště v České republice, které komplexně studuje vlastnosti mikroorganizmů (bakterií, kvasinek, hub a řas) a savčích buněčných linií z hlediska základního výzkumu i z hlediska jejich praktické využitelnosti v průmyslu či medicíně. Hlavními směry výzkumu ústavu jsou buněčná a ...

Společnost TERMOSONDY Kladno, spol. s r.o. se zabývá výrobou měřicích zařízení a nabízí služby v oblasti měření extrémních teplot. Vyráběné výrobky jsou převážně určeny pro měření teplot a stanovení dalších fyzikálních veličin v roztavených kovech. Dále se používají i v dalších provozech s procesy vyžadující přesné měření a regulaci v oblasti ...

Laboratoř - zkoušení potravin, vod, kosmetických produktů - certifikace potravin a potravinářských výrobků - inspekční činnost v oblasti hygieny potravin.

Akreditovaná laboratoř Monitoring, s.r.o. se zaměřuje na komplexní služby v oblasti analytiky životního prostředí. Provádíme odběry a rozbory vzorků vod, zemin, kalů, sedimentů a odpadů pro soukromé osoby i firmy zabývající se problematikou kontaminace životního prostředí, sanacemi, odpadovým hospodářstvím či úpravou vod. Naši centrálu najdete na ...

Společnost Klinické laboratoře Tábor, a.s. se věnuje laboratorní diagnostice v oborech klinická biochemie, sérologie a hematologie. Nabízíme spolehlivá laboratorní vyšetření pro pacienty i ambulantní zdravotnická zařízení v našem regionu. Provádíme také laboratorní vyšetření pro veterinární medicínu a zpracování veterinárních vzorků. ...

Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů provádí analýzy, posuzování a kontrolu vlastností minerálních vod, rašelin, plynů a také slatin. Dále vykonáváme analytické a posudkové práce v oborech hydrogeochemie, mikrobiologie, radiometrie a balneotechnika PLZ, ZPMV a zdrojů volně se vyskytujících minerálních vod, resp. plynů a peloidů. Naše ...

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. zajišťuje provozování vodovodů a kanalizací a také dodávku pitné vody. Dále mezi naše služby patří zřizování vodovodních přípojek, vytyčení vodovodu, napojení na kanalizaci, čistění kanalizací, rozbory vod a také autodoprava. Sídlo firmy se nachází na adrese Kojetínská 3666/64, Kroměříž. Vodovody ...

Vyšetření v oboru histopatologie a cytopatologie zajišťuje Bioptická a cytologická laboratoř, s.r. o., která své služby poskytuje již od roku 2002. Ročně v naší laboratoři provedeme cca 17 000 bioptických, 35 000 gynekologicko -cytologických a 2 000 klinicko-cytologických vyšetření. Jsme rovněž držitelem akreditace od ministerstva zdravotnictví ...