Každá profesionální laboratoř musí být vybavená chladničkami, dezinfekčními prostředky, měřidly, váhami, laboratorním nádobím, chemikáliemi, dávkovači, speciálním nábytkem, lázněmi, sterilizátory a další nezbytnou technikou pro co nejpřesnější výsledky.

Zubní laboratoř. Výroba a prodej dentálních materiálů.

Výzkum a vývoj v oblasti rostlinné produkce - akreditovaná laboratoř.

Služby - laboratorní analýzy - komplexních služeby v oblasti DNA sekvenování a Real-Time PCR - pořádání kurzů a workshopů.

Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku.

Zdravotní středisko: - ordinace praktického lékaře pro dospělé - ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - interní ambulace - rehabilitace - cytologická laboratoř.

Pobočka: -Moravské Budějovice, Tovačovského sady 78 tel./fax: 568 423 440, tel.: 568 423 441 -Moravský Krumlov, Znojemská 235, tel.: 515 322 820 Nestátní zdravotní zařízení. Alergologie a klinická imunologie: - MUDr. Jana Teturová, ordinační doba pá-so 8-19. Revmatologie: - MUDr.Jaroslava Spěváková, ordinační doba lichý ...

Klinická laboratoř. Nestátní zdravotnické zařízení: -laboratoř klinické biochemie a hematologie pro humánní i veterinární lékaře. Laboratoř poskytuje: -biochemická a hematologická vyšetření (glykemické křivky) -hormony -tumorové markery -markery osteoporózy (osteomarkery) -lékové hladiny -průkaz drog -krevní skupiny -odběry ...

Mikrobiologické laboratoře Brno: Laboratoř Lazaretní 6: -bakteriologie (izolace, identifikace a stanovení citlivosti patogena) -mykologie -parazitologie -TBC (včetně zrychlené diagnostiky tuberkulózy) Laboratoř Polní: -virologie (i diagnostika HIV) -infekční i neinfekční imunologie Laboratoř Ivančice: -bakteriologie. NOVINKA-vyšetření, ...

Centrální laboratoř a sídlo firmy. Klinická laboratoř je akreditována dle ČSN EN ISO 15189. Nestátní zdravotnické zařízení: -laboratoř klinické biochemie a hematologie pro humánní i veterinární lékaře. Laboratoř poskytuje: -biochemická a hematologická vyšetření (glykemické křivky) -hormony -tumorové markery -markery ...

Jsme biochemická a hematologická laboratoř. Provádíme také odběry krve. Lékařům dodáváme odběrový materiál, dále organizujeme školení a semináře jak pro lékaře, tak i sestry. Pacienti si na požádání mohou vyzvednout výsledky přímo v laboratoři. Najdete nás v budově polikliniky III v Hradci Králové. Pro více informací navštivte naše www ...

Služby: -biochemická laboratoř -hematologická laboratoř. Zelená linka:800100073.

Naše firma Agro-la, spol. s.r.o. sídlící v Jindřichově Hradci se zaměřuje především na laboratorní činnost pro zemědělství, potravinářství a životní prostředí. Zavedli jsme program přípravy a distribuce živných půd pro mikrobiologii, mikrobiologické rozbory a přípravu speciálních mlékárenských kultur, na což jsme navázali výrobou ...

Laboratoř, patologie, služby: - biopsie - screening karcinomu děložního hrdla - negynekologická cytologie - nekropsie

Státní veterinární ústav Jihlava poskytuje přesné a rychlé diagnostické a analytické služby v oblasti zdraví zvířat a chemická, mikro­biologická, imuno­chemická, molekulárně-biologická a senzorická vyšetřování potravin, surovin, krmiv, stěrů, kosmetických výrobků, bioodpadů, ovzduší a prostředí včetně stanovení cizorodých a přídatných ...

Vývoj, výroba, prodej: Biotechnologické komponenty pro molekulární biologii Další služby: DNA testy otcovství: www.p-test.cz genetické testování v medicíně molekulární genetický servis výzkum a vývoj v oblasti molekulární biologie a nanotechnologie P-test je spolehlivý, anonymní test otcovství. Cena testu otcovství je nižší než u ...

Služby: - stomatologie, zubní laboratoře a gynekologické a porodní péče.