Ing. Jaromír Pokoj - posuzování vlivů na životní prostředí


Ing. Jaromír Pokoj poskytuje poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. Zabýváme se ekologickým poradenstvím a analýzou v posuzování vlivů na životní prostředí. Působíme také v oblasti nakládání s chemickými látkami a bezpečností práce.

Provádíme posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
- vypracujeme oznámení, dokumentace, posudky podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
- spolupracujeme s příslušnými správními orgány
- poskytujeme poradenství při plnění povinností v této oblasti.

Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie
- ekologické poradenství
- poradenství při plnění povinností v oblasti životního prostředí (odpady, voda, ovzduší, chem. látky)
- ekologické audity, zjišťování stavu plnění povinností v oblasti ochrany životního prostředí, návrhy na opatření.

Chemické látky a směsi
- nakládání s chemickými látkami a směsmi podle platných předpisů
- školení v oblasti chemických látek a směsí
- poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi.

Odpady
- metodická pomoc při zajištění povinností při produkci a shromažďování odpadů
- oblast nebezpečných odpadů, nakládání s odpady
- zpracování provozních řádů zařízení pro nakládání s odpady
- nakládání s obaly.

Ovzduší
- povinnosti podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a souvisejících předpisů
- vyhodnocujeme povinnosti provozovatele ve vztahu k emisním zdrojům
- zpracujeme žádosti o povolení emisního zdroje, provozních řádů emisního zdroje, roční hlášení o provozu emisního zdroje (ISPOP).

Voda, závadné látky
- zajištění činností podle vodního zákona (254/2001 Sb.) a souvisejících předpisů, zejména oblast závadných látek (§ 39 a další)
- vypracujeme havarijní plán (vody) podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění
- zajištění činností podle vodního zákona.

Integrovaná prevence
- vypracujeme žádosti o integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znění.

Bezpečnost práce pro malé firmy
- nabízíme poradenství a školení pro malé firmy do 25 zaměstnanců
- vypracujeme základních bezpečnostní předpisy, vyhledáváme rizika dle ZP
- vypracujeme regulativu OOPP
- provedeme návrh zařazení pracovišť do kategorií.

Veškeré naše činnosti a služby přizpůsobujeme individuálním požadavkům zákazníků. Pokud Vás zaujala naše nabídka, neváhejte nás kontaktovat.

Štítky:

ekologické poradenství, životní prostředí, nakládání s chemickými látkami, bezpečnost práce, ovzduší

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Bezpečnost práce - zajistíme školení i poradenství

Bezpečnost práce - zajistíme školení i poradenství
Odborná školení a poradenství na poli bezpečnosti práce zajišťuje pro firmy do 25 zaměstnanců společnost Ing. Jaromír Pokoj z Brna.

Ochrana životního prostředí a ekologické poradenství

Ochrana životního prostředí a ekologické poradenství
Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a ekologické poradenství nabízí v Brně a jeho okolí společnost Ing. Jaromír Pokoj

Ekologie, posuzování vlivů na životní prostředí, poradenství

Ekologie, posuzování vlivů na životní prostředí, poradenství
Ekologické audity, autorizované posuzování vlivů na životní prostředí EIA a SEA, poradenství v oblasti chemických látek, odpadů, vody zajišťuje Ing. Jaromír Pokoj, okres Blansko.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Ing. Jaromír Pokoj - posuzování vlivů na životní prostředí
WEBOVÁ STRÁNKA
Ing. Jaromír Pokoj - posuzování vlivů na životní prostředí
www.ekologie-pokoj.cz
Adresa

Adresa

Rumberk 59
Deštná 679 61

jpokoj@seznam.cz
+420 723 637 450


Najdete nás také zde:

ARES
captcha