Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Společnost INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. vznikla již v roce 1999 a od té doby pomáháme našim zákazníkům řešit problémy s pitnou vodou. Specializujeme se na úpravou pitné, užitkové i průmyslové vody. Nabízíme nové inovativní technologie, společně s osvědčenými klasickými postupy úpravy vody. Naším posláním je nabízet komplexní služby.
INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Sdružení provozovatelů vodních toků a vodních zdrojů. Provoz, oprava, údržba: - vodovody - kanalizace - ČOV*, čistírny odpadních vod.

Výroba, rozvod: -pitná a užitková voda. -hlášení poruch na vodovodní a kanalizační síti -velkoobchod vodárenský materiál

- Provoz vodovodních a kanalizačních sítí - údržba a výstavba vodovodních a kanalizačních sítí - vodovody - kanalizace

Vodohospodářská společnost. Výroba, dodávka: -pitná voda.

Zásobování teplem Vsetín. Výroba a rozvod: - elektřina, elektrická energie - teplo, tepelná energie - dodávka vody.

Služby: - optimalizování provozu čistíren - úprava pitných vod. Rekonstrukce, intenzifikace, návrhy, analýzy:

Dodávky pitné vody. Organizace pro podporu regionu.

Projekce, dodávka, montáže, inženýring: -úpravny a čistírny, čistírna, čištění odpadní vody -EVH filtr (komplexní jednotka s fyzikálně-chemickým procesem čištění) -dezodorizace (nápň filtru), odpachování -flotátor EVHFLOT, flotace -mycí linky -průmyslové čistírny odpadních vod, ČOV. Služby: -zabezpečení komplexního servisu při čištění a ...

Poskytování informací o vodě v přírodě.

Služby, práce: -provozování vodovodů, kanalizací -likvidace odpadů -rozbory vody -práce speciální mechanizací -vyhledávání poruch na vodovodu -řezání vozovek -vrtání do betonu -podvrty pod komunikacemi do průměru 80 mm. Provozovna: -čistička odpadních vod, Přibyslav, tel.569 484 638 -Golčův Jeníkov tel.569442 ...

Výstavba, montáž, rekonstrukce, opravy, odstraňování poruch a havárií: - vodovody a kanalizace, vodovodní a kanalizační řady, přípojky. Vodařské a instalatérské práce. Zemní práce. Řezání vozovek a betonových ploch Jádrové vrtání železobetonových konstrukcí do DN350, provádění navrtávek pod tlakem na vodovodní řady do DN100.

Vodohospodářské sdružení: -správa vodohospodářské infrastruktury (zajišťování provozování a rozvoje vodohospodářského majetku v členských obcích a dohled nad jeho řádným provozováním) -investování získaných prostředků do rozvoje vodohospodářské infrastruktury členských obcí (výstavba vodovodů, kanalizací, ...

Provádí výstavbu, opravy, rekonstrukce a podílí se na odstraňování havarijních situací na vodovodních a kanalizačních zařízeních zejména v oblasti hlavního města Prahy a blízkém okolí; jsou realizovány zakázky v rozsahu od malých bodových oprav až po výstavbu ucelených vodovodních a kanalizačních systémů velkých finančních objemů k veškerým ...

1.SčV, a.s. zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, stejně jako kompletní zákaznické služby v oblasti provozování vodovodů a kanalizací v majetku měst a obcí.

Městské vodovody a kanalizace. Služby: -úprava vody -čistírna odpadních vod.

Výstavba: - vodovodní sítě, tlakové stanice - plynovodní sítě, regulační stanice plynu - průmyslové produktovody - domovní rozvody a stavby podobného typu.

Provoz: - vodovody a kanalizace - úprava a rozvod vody. Přípravné a dokončovací stavební práce. Zemní a výkopové práce. Demolice.

Provoz: - vodovody a kanalizace. Odbyt vody, tel.: 800 100 021 Havarijní služba, tel.: 572552137

Výstavba inženýrských sítí: - kanalizace - plynofikace - vodovody a čistírny odpadních vod.

Vodovody a kanalizace. - zajišťuje dodávky pitné vody a odvádění vod odpadních včetně jejich čištění - dále nabízí veškeré služby v oborech vodárenství, včetně projektů a inženýringu jak pro organizace, tak pro občany Poruchová služba: -tel.:491419222.

Vodovody a kanalizace. - rozvody vody vodovodů města Mnichovo Hradiště a okolí.