Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody, odkanalizování obcí i čištění odpadních vod. Mezi naše aktivity patří provoz vodárenské soustavy, vodovodů, úpraven vod, kanalizací i čistíren odpadních vod. Naše působnost je zejména na území okresu Hradec Králové.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Poskytování informací o vodě v přírodě.

Služby, práce: -provozování vodovodů, kanalizací -likvidace odpadů -rozbory vody -práce speciální mechanizací -vyhledávání poruch na vodovodu -řezání vozovek -vrtání do betonu -podvrty pod komunikacemi do průměru 80 mm. Provozovna: -čistička odpadních vod, Přibyslav, tel.569 484 638 -Golčův Jeníkov tel.569442 ...

Výstavba, montáž, rekonstrukce, opravy, odstraňování poruch a havárií: - vodovody a kanalizace, vodovodní a kanalizační řady, přípojky. Vodařské a instalatérské práce. Zemní práce. Řezání vozovek a betonových ploch Jádrové vrtání železobetonových konstrukcí do DN350, provádění navrtávek pod tlakem na vodovodní řady do DN100.

Vodohospodářské sdružení: -správa vodohospodářské infrastruktury (zajišťování provozování a rozvoje vodohospodářského majetku v členských obcích a dohled nad jeho řádným provozováním) -investování získaných prostředků do rozvoje vodohospodářské infrastruktury členských obcí (výstavba vodovodů, kanalizací, ...

Provádí výstavbu, opravy, rekonstrukce a podílí se na odstraňování havarijních situací na vodovodních a kanalizačních zařízeních zejména v oblasti hlavního města Prahy a blízkém okolí; jsou realizovány zakázky v rozsahu od malých bodových oprav až po výstavbu ucelených vodovodních a kanalizačních systémů velkých finančních objemů k veškerým ...

1.SčV, a.s. zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, stejně jako kompletní zákaznické služby v oblasti provozování vodovodů a kanalizací v majetku měst a obcí.

Městské vodovody a kanalizace. Služby: -úprava vody -čistírna odpadních vod.

Výstavba: - vodovodní sítě, tlakové stanice - plynovodní sítě, regulační stanice plynu - průmyslové produktovody - domovní rozvody a stavby podobného typu.

Technické služby města Vizovice. Sběrné místo nebezpečných odpadů a sběrné suroviny - Štěpská ulice: -papír, kovy, možnost uložení velkoobjemového odpadu -rozpouštědla, barvy, kyseliny, zásady, lepidla a pryskyřice, oleje a tuky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, baterie a akumulátory, ...

Provoz: - vodovody a kanalizace - úprava a rozvod vody. Přípravné a dokončovací stavební práce. Zemní a výkopové práce. Demolice.

Provoz: - vodovody a kanalizace. Odbyt vody, tel.: 800 100 021 Havarijní služba, tel.: 572552137

Výstavba inženýrských sítí: - kanalizace - plynofikace - vodovody a čistírny odpadních vod.

Vodovody a kanalizace. - zajišťuje dodávky pitné vody a odvádění vod odpadních včetně jejich čištění - dále nabízí veškeré služby v oborech vodárenství, včetně projektů a inženýringu jak pro organizace, tak pro občany Poruchová služba: -tel.:491419222.

Vodovody a kanalizace. - rozvody vody vodovodů města Mnichovo Hradiště a okolí.

Vodovody a kanalizace. Centrální dispečink - nepřetržitá služba - hlášení poruch Tel : 326 721 507 Tel : 326 376 130 Tel : 326 376 160 Mobil : 603 245 533

Opravy, revize, údržba: -městské vodovody a kanalizace. Výroba, dodávka, rozvod: -pitná vody. Odvádění: -odpadní vody. Prohlídka: -kanalizace TV kamerou. Čištění: -kanalizace tlakovým vozem. Detekce: -úniky vody. Vyvážení: -odpadní jímky-septiky. Laboratorní rozbory vody. Nepřetržitá pohotovostní služba: -tel.: 840 668 ...

Vodovody a kanalizace Mělník. Hlášení: -poruchy vody.

Služby: -provozování vodovodů a kanalizací na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku. Dispečink-ohlašovna poruch 24 h denně: -tel.:840668668. ZÁKAZNICKÁ LINKA: 840668668.

Výstavba inženýrských sítí: - kanalizace - vodovody . TZB: - vnitřní vodovod, plynovod - zdroje tepla - ústřední vytápění - vnitřní kanalizace. Zámečnictví, výroba a montáž: - ocelové konstrukce.

Velkoobchod, prodej: -plastové potrubní systémy pro vnitřní instalace, venkovní montáže (plyn, voda, kanalizace, ústřední, podlahové topení). Projekt, nová výstavba, dodávky na klíč, rekonstrukce, oprava, komplexní dodávka: -inženýrské sítě venkovní -plynovody -vodovody -kanalizační řady -teplovody ...