Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Zpracování a úprava kovového odpadu - briketovací linka - zpracování ocelového, legovaného odpadu a barevných kovů. Provozovna Trojanovice 871 74401 Trojanovice tel. 732 536 874

Úklidové služby - úklid firem i domácností - úpravy a realizace zeleně - mytí oken a výloh - čištění koberců. Hodinový manžel - údržbářské práce - čištění odpadů - stěhování nábytku.

Služby - výkup a následné zpracování odpadů obsahujících kovy.

Služby - drcení materiálů na mobilním drtícím zařízení.

Činnost: - nákladní autodoprava - odvoz odpadních vod a fekálních odpadů

Činnost: - enviromentální poradenství - nakládání s odpady - služby v oblasti životního prostředí - čištění lapolů, kanalizace, průmyslových armatur - vývoz septiků, žump a jímek - kácení dřevin, drcení větví - pronájem kontejnerů na odpady - odstraňování černých skládek

Služby: - odvoz a likvidaci fekálií a odpadních vod - vývoz septiky, žumpy a čističky odpadních - odvoz stavebního odpadu a suti - čistící vůz - čištění a údržba pozemních komunikací - zemní a výkopové práce

Paliva Prodej z kryté skládky: -suché uhlí hnědé, černé, koks, -brikety uhelné, dřevěné volné i balené -doprava na místo -úklid hydraulickým pásem -palivové dřevo měkké, tvrdé, vyschlé, volné i balené, třísky na podpal. Prodej: -propan-butanové bomby 2, 10, 33kg. Řidiči p.Křídlo 606646299 p.Fichtner ...

Výkup druhotných surovin: Výkup odpadů: - papír, železný šrot, barevné kovy. - sběr měkkých plastů (igelitů) Výkup: - kovové i nekovové odpady - kabely. Zajištění svozu surovin. Prodej: - tříděný lisovaný papír - tříděné barevné kovy - železo, litina Pořádáme sběrové akce v obcích a ve školách ve spolupráci s hasičskými ...

Poskytujeme servis, opravy a čištění kanalizací 24 hodin denně! Havarijní služba v kteroukoliv denní či noční hodinu. Dále provádíme: - vysokotlaké čištění kanalizací - opravy poškozeného potrubí kanalizace - prohlídky kanalizací kamerovým systémem - revize kanalizace a prohlídky kanalizačních trubek - havarijní čištění neprůchodné ...

Veřejné osvětlení: - tel.: 553759118, p. Baroň Jaromír - havarijní služba: - tel.: 606710419 - vytyčení trasy kabelů - zprovoznění nesvítících svítidel - oprava výbojkových svítidel v obcích a podnicích - montáž reklamních tabulí. Údržba: - tel.: 553759116, p. Hrdina Vladimír - výroba odpadních košů a váz na mobilní zeleň z ...

Pobočka. Provoz sběrného dvora. Skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů.

Sběr, odvoz, separace, likvidace: -odpad průmyslový, komunální, tekutý. Sběr, likvidace: -odpad nebezpečný. Prodej: -nádoby na odpad-popelnice, kontejnery. Autodoprava: -od 500 kg do 20 t váhy -kontejnerová přeprava. Práce: -UNC* 060-terénní úpravy, zemní práce, vrtání děr, výkopy základů -rekultivace -stavební, zednické, ...

-Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Velkoobchod a maloobchod Obráběčství

Prodej - vodo topo - vodoinstalatérský materiál - topenářský materiál. Topenářské práce. Vodoinstalační práce. Plynařské práce. Čištění - kanalizační potrubí vysokoltlakým strojem.

Vývoz jímek, septiků, žump, čističek, vývoz kuchyňských lapolů, výpalků z pálenic, vymytí tlakovou vodou. Čištění kanalizací a ucpaných odpadů tlakovým kombi vozem (od průměru dn 100 až dn 600mm) Přeprava tekutých odpadů ADR třídy 8 a 9, jejich likvidace na deemulgační stanici, vývoz jímek s obsahem ropných látek, úkapových lapolů a emulzí s ...

Ekologické zpracování kovů: -kovošrot, kovový odpad, barevné kovy -ekologická likvidace kovového odpadu -odborné třídění, přepracovávání kovového odpadu -sběrné suroviny -hutní materiály -kontejnerový sběr šrotu -výkup šrotu -demolice objektů spojená s výskytem kovového odpadu -ekologická likvidace autovraků -výkup autobaterií ...

Ekologické zpracování kovů: -kovošrot, kovový odpad, barevné kovy -ekologická likvidace kovového odpadu -odborné třídění, přepracovávání kovového odpadu -sběrné suroviny -hutní materiály -kontejnerový sběr šrotu -výkup šrotu -demolice objektů spojená s výskytem kovového odpadu. Pronájem, odprodej: -strojové zařízení na ...

Ekologické zpracování kovů: -kovošrot, kovový odpad, barevné kovy -ekologická likvidace kovového odpadu -odborné třídění, přepracovávání kovového odpadu -sběrné suroviny -hutní materiály -kontejnerový sběr šrotu -výkup šrotu -demolice objektů spojená s výskytem kovového odpadu. Pronájem, odprodej: -strojové zařízení na ...

Kontejnerový odvoz sutí, zeminy pronájem - kontejnery Přeprava: - materiál písek betonářský i na maltu, mulčovací kůra na zahrady, štěrky z kamenolomů různých velikostí Odvoz a likvidace: - stavební sutě - výkopové zeminy - komunální odpady - dřevo Výkopové zemní práce strojem(vykopání základů, vodovodních a kanalizačních přípojek) - ...

Společnost BLAPIC, s.r.o. je specializovaná na čištění odpadů a kanalizací. Provádíme čištění, údržby a opravy kanalizací a odpadů ve Zlínském kraji. Havarijní služby NONSTOP: -čištění kanalizací, kanalizace: -speciální frézovací technikou (odtoky umyvadel, dřezů, WC, vany, pisoárů, záchodů, záchodků, ...) -tlakovou vodou -prohlídka ...

Společnost EKOAQUA plus s.r.o. v Ostravě se specializuje na prodej biologických čistíren odpadních vod a jejich servis i údržbu. Zajišťujeme také komplexní služby v oblasti domácích ČOV a prodej plastových retenčních i přečerpávacích nádrží, měrných šachet či dokonce atypických záchytných jímek. Ohledně čistíren Vám náš odborný personál rád poradí ...

-Přeprava nebezpečných odpadních vod -Odstraňování nebezpečných odpadů -Čištění nebezpečných odpadních vod -Nakládání s odpady