Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Vysoká škola podnikání a práva. Na naší škole vyučujeme studium: - bakalářské, - navazující magisterské, - celoživotní. Zahraniční spolupráce: - erasmus+, - pracovní stáže, - erasmus courses, - dům zahraniční spolupráce, - student´s guide.

Studium: - bakalářské, - navazující magisterské, - celoživotní. Snažíme se také o zahraniční spolupráci jako je: - erasmus+, - pracovní stáže, - erasmus courses, - dům zahraniční spolupráce, - student´s guide.

Vysoká škola podnikání a práva. Studium: - bakalářské, - navazující magisterské, - celoživotní.

Vysoká škola podnikání a práva. Studium: - bakalářské, - navazující magisterské, - celoživotní. Pro naše studenty je zde možnost ubytování a pro občerstvení můžete využít naše bistro. Zaměřujeme se také na zahraniční spolupráci, kterou je například: - erasmus+, - pracovní stáže, - erasmus courses, - dům zahraniční spolupráce, ...

Mezinárodní soukromá vysoká škola v Praze obor Architektura.

Vyšší odborné denní studium ve vzdělávacím programu Sociální a diakonická práce - příprava na výkon profese sociálního pracovníka. V budově školy je provozována též studentská kolej.

Policejní akademie České republiky Nabízíme studium na fakultě bezpečnostně právní a bezpečnostního managementu.

Akademie, Vyšší odborná škola, gymnázium a střední odborná škola uměleckoprůmyslová. Maturitní i výuční obory, nástavby, univerzita volného času-kurzy a kroužky.

Poskytujeme profesní vzdělávání bakalářského, magisterského a doktorského stupně BBA, MBA, DBA a LL.M. a LL.D. Vzdělávací programy jsou validovány ve Velké Británii.

Vysoká škola, Univerzita obrany: -Fakulta vojenského leadershipu -Fakulta vojenských technologií -Fakulta vojenského zdravotnictví -Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení -Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií -Centrum jazykového vzdělávání -Centrum tělesné výchovy a sportu.

Vyšší policejní škola. Ubytování žáků: -Jihlava, Na Hrádku.

Vysoká škola se specializací na politické vědy, nabízí studium akreditovaného bakalářského studijního programu Politologie v prezenční i kombinované formě studia. Dále pak nabízí kurzy Akademie třetího věku a volného času a další vzdělávací kurzy.

Je Vaše volba vyšší odborná škola? Pokud ano, u nás nabízíme nejvyšší stupeň vzdělání dostupný na vysokomýtsku. Absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS). Pro všechny absolventy všech oborů je možné na závěr studia vydat osvědčení společnosti IES LONDON, které dokladuje kvalitu studia. Systém vzdělávání je stejný jako na vysoké škole. ...

Vysoká škola. - fakulta ekonomická - fakulta stavební - fakulta strojní - fakulta elektrotechniky a informatiky - fakulta hornicko-geologická - fakulta metalurgie a materiálového inženýrství - fakulta bezpečnostního inženýrství.

Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství, ekonomika podnikání.

Katedry: - teorie práva a právních dějin - politologie a společenských věd - občanského, obchodního a pracovního práva - ústavního práva - trestního práva - správního práva a správní vědy - finančního práva, národního hospodářství, ekonomie - evropského práva a mezinárodního práva veřejného - obchodního práva a mezinárodního ...