Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Bankovní institut vysoká škola je moderní VŠ s více jak 400 vysokoškolskými pedagogy. Bakalářské studium: - informační technologie a management - bankovní management (možnost výuky v AJ) - oceňování majetku - ekonomika a management podniku. Magisterské studium: - finance (možnost výuky v AJ).

Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o.

Soukromá škola MILLS, s.r.o. poskytuje širokou škálu kvalitního vzdělání začínaje tím předškolním až po střední školu, nebo vyšší odbornou školu. Provozujeme školu mateřskou, základní, střední a vyšší odbornou. Žákům můžeme také nabídnout odborné studium jazyků na naší jazykové škole. Naleznete nás na adrese náměstí 5. května 2/12, ...

Jsme soukromá progresivní instituce založená v roce 1999. Akreditovaný program studia reaguje na aktuální potřeby členství v EU. Byl vyvinut předními odborníky z oblasti teorie i praxe a oponován v odborově příslušných institucích. Hlavní složku studia tvoří umění účinné komunikace v interpersonálních, institucionálních, veřejných a mezinárodních ...

Střední škola podnikatelská: - obor Podnikání pro absolventy učebních oborů - dálkové studium. Vyšší odborná škola: - dálkové studium - Daňová a finanční správa.

Vzdělávání: -Obchodní akademie a Vyšší odborná škola. Studium: -Obchodní akademie -Ekonomické lyceum -Informatika v ekonomice -Státní jazyková škola -Prokurista .

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění s tříletým denním studiem, se dvěma ateliéry: - výtvarným - obory Užitá malba, Sochařská tvorba, Grafická tvorba, Výtvarná fotografie a Nová média - dramatickým - obor Hudebně dramatické umění. Studium je zakončeno absolutoriem - absolventi získávají titul DiS. - diplomovaný specialista. Počet ...

Střední škola podnikatelská: -Ekonomika a podnikání -Podnikání pro absolventy tříletých učebních oborů. Pro absolventy tříletých učebních oborů denní nebo kombinované studium. Vyšší odborná škola: - Cestovní ruch - Daňová a finanční správa - denní nebo kombinované studium. Kombinované-dálkové studium - výuka v Kroměříži.

Služby: - zprostředkování studia medicíny pro zahraniční studenty.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Kroměříž: -obor sociální pedagogika -studium vyšší odborné tříleté -dosažený titul DiS. (diplomovaný sociální pedagog) Střední pedagogická škola: -obor předškolní a mimoškolní pedagogika -studium denní, čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou -dosažený stupeň vzdělání úplné střední odborné

Školní zemědělský podnik. Zabezpečování výuky studentů vysokých škol, žáků středních škol, odborných učilišť. Zemědělská prvovýroba, živočišná výroba, chov, odchov, prodej: - mléčný a masný skot - prasata - pernatá zvěř - koně, chovná a sportovní plemena, ustájení koní - připouštění klisen. Rostlinná výroba, prodej: - produkce ...

LIGS University je moderní univerzita spojující efektivní metody a inovativní přístupy amerického a evropského vzdělávání. LIGS University vznikla spojením americké LIGS University (2011) a evropské LIGS University (2006) a má za sebou více než deseti letou tradici.

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola je státní školou založenou v roce 1963. Poskytuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou v denní i dálkové formě vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání zakončené absolutoriem. Je jednou z největších škol v jihočeském regionu. Nabízí vzdělání v oborech ...

Vysoká škola: -ekonomika a právo v podnikání -management v podnikání -CŽV (celoživotní vzdělávání).

-Soukromá střední odborná škola obory: -Informační technologie -Ekonomika a podnikání