Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Firma patří od roku 2002 do skupiny Tyco. S podporou své mateřské společnosti poskytujeme specializované ekologické služby zaměřené na ochranu životního prostředí a na služby v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. "Společnost je nositelem certifikátů jakosti - ISO 9001, EMS - ISO 14001 a BOZP - OHSAS 18001". Nabídka ...

Firma patří od roku 2002 do skupiny Tyco. S podporou své mateřské společnosti poskytujeme specializované ekologické služby zaměřené na ochranu životního prostředí a na služby v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. "Společnost je nositelem certifikátů jakosti - ISO 9001, EMS - ISO 14001 a BOZP - OHSAS 18001". Nabídka ...

Firma patří od roku 2002 do skupiny Tyco. S podporou své mateřské společnosti poskytujeme specializované ekologické služby zaměřené na ochranu životního prostředí a na služby v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Společnost je nositelem certifikátů systému řízení jakosti - ISO 9001:2000, systému enviromentálního managmentu ...

Specialisté na životní prostředí, vodohospodářství a stavebnictví. Zabýváme se geologickými projekty a posudky.

Firma AXIA CZ s.r.o. sídlící v Lanškrouně poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí, ekologie a energetiky pro průmyslové podniky, obce, města i soukromý sektor. Autorizované měření emisí: - kotelny - technologické provozy (galvanovny, lakovny, povrchové úpravy, zpracování dřeva, slévárny, kovárny, chemické provozy, cukrovary) - ...

Služby v oboru aplikovaná ekologie - podnikový ekolog, komplexní služba formou outsourcingu - poradenství v životním prostředí.

Poradenská společnost - služby v oblasti obalového a odpadového hospodářství - poradenství v souvisloti s nakládáním s odpady a s obaly.

Služby - poradenství v oblasti odpadních vod.

Služby: - zpracování ekologických auditů - vedení evidence odpadů - zpracování a likvidaci odpadů, i nebezpečných - nakládka a doprava - organizování školení a exkurzí s ekologickou tématikou - téma kompostování, čistírenské kaly, gastroodpady. Prodej, výroba, zapůjčení: - zdravotní pomůcky pro staré a nemohoucí osoby a ...

Regenerace aktivního uhlí. Odvoz a likvidace odpadů. Odvoz a likvidace nebezpečných odpadů. Prodej kompostů. Prodej zahradní zeminy. Nebezpečné odpady: Veterinární odpad. Zdravotnický odpad. :

E-shop: - vodní filtry na konečnou úpravu vody v domácnosti od českého výrobce společnosti AQUA AUREA s.r.o. Zasílací adresa: Duchcovská 2602 415 03 Teplice 3 – Řetenice

E-shop - lonizátory vody, domácí zařízení, ve kterém se pomocí elektrolýzy vody vyrábí ionizovaná alkalická voda, ionizovaná kyselá voda a stříbrná voda - tzv. koloidní stříbro - lonizátory vzduchu, odstraňují účinky záření monitoru počítače, odstraňuje smog, prach v ovzduší.

Fotovoltaické elektrárny Hybridní měniče napětí Solární elektrárny Fotovoltaické panely Hybridní fotovoltaické elektrárny Ostrovní systémy Solární záložní zdroje Solární FV systémy s akumulací

Firma Jiří Červenka - Ekospol je zaměřena na systém mycích kapalin v ekologických mycích stolech. Činnost: - nakládání s nebezpečným odpadem - provoz mobilního zařízení pro sběr a výkup odpadů - provoz skladu nebezpečného odpadu - prodej a pronájem ekologických mycích stolů (EMS).

Společnost KONEX ENERGY s.r.o. je stabilní tuzemská firma s desetiletou tradicí na trhu se solární technikou. Poskytujeme komplexní služby ve využívání sluneční energie k získávání tepla a elektrické energie. Realizace: - solární termické systémy - fotovoltaické systémy. Prodej: - sluneční kolektory - solární komponenty - fotovoltaické ...

Společnost BKG nabízí širokou paletu příslušenství nejen ke svým vlastním produktům: -úprava vody. Výroba, dodávka: -kompletní zařízení na úpravu vod -filtrační zařízení.

Zařízení, technologie na úpravu vody. Služby, prodej: -úprava vody (pro analytické a technické účely) -úpravy pro pitnou vodu (Osmotic Silver) -reverzní osmóza -změkčování, odželeznění, odmanganování. -filtrace - odstraňování chlóru -mechanické a adsorpční filtry (pískové, s vyměnitelnými vložkami - VFV) -ničení bakterií a virů pomocí UV ...

Projekce a realizace: - kořenová čistička - biotopová koupaliště - koupací jezírka

Návrh, montáž, servis: - fotovoltaické systémy - tepelná čerpadla.

Prodej, montáž - solární panely a systémy.

Služby: - externí poradce pro podnikovou ekologii, odpadové hospodářství

Činnost: - enviromentální poradenství - nakládání s odpady - služby v oblasti životního prostředí - čištění lapolů, kanalizace, průmyslových armatur - vývoz septiků, žump a jímek - kácení dřevin, drcení větví - pronájem kontejnerů na odpady - odstraňování černých skládek

Činnost: - služby v oblasti BOZP a PO - ochrana životního prostředí - koordinátor BOZP

Firma SAFETY PRO s.r.o. je profesionálem v požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Poskytne vám nejen odborné školení BOZP a PO, ale také poradenství v této oblasti. Naší specializací je také inženýrská činnost a zajištění technického dozoru staveb. Díky dlouholetým zkušenostem jsme ochotni naše služby nabídnout nejen v Ostravě, ...

Služby: - autorizovaný projektant ÚSES - návrh, zpracování plán územního systému ekologické stability - hodnocení krajinného rázu