Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. se sídlem v Hradci Králové se zabývá zpracováním investičních záměrů, projektových dokumentací, přípravou a realizací staveb v oblasti veřejného zásobování vodou a odkanalizování. V oblasti vodohospodářských staveb provádíme projekční a inženýrskou činnost.
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Společnost je držitelem certifikátu systému managementu jakosti ČSN* EN** ISO* 9001:2001. Stavby, stavební práce: -občanské stavby -bytové stavby -průmyslové stavby -inženýrské sítě, vodovody, kanalizace -fasády, zateplovací systémy -zemní práce -jeřábnické práce -jeřáby AD20, AD28 -drobná zámečnická stavební výroba. Služby: ...

Stavební činnost, výstavba: - inženýrské sítě - vodohospodářské stavby - komunikace, chodníky - rodinné, bytové domy - rekonstrukce - nebytová výstavba - demolice

Stavby, stavební firma: - pozemní stavitelství - ekologické a vodohospodářské stavby - dopravní stavby, komunikace, stavby mostů a silnic. Projektování, projekce. Silniční vývoj, akreditovaná zkušební laboratoř.

Stavební firma : - novostavby bytových, občanských a průmyslových objektů, rodinných domů - veškeré opravy a rekonstrukce - nástavby a vestavby, včetně půdních - opravy historických objektů - zateplování objektů, systém BAUMIT projekční činnost : - projekty pozemních staveb, včetně rozpočtů - posuzování požárního ...

Naše firma nabízí : - inženýrské stavby - technická vybavenost sídlištních celků - telekomunikační sítě - plynové sítě - vodovodní sítě

Vodohospodářské stavby: -čističky odpadních vod (ČOV) -kanalizace -inženýrské sítě (voda, elektro, plyn) Práce: -zemní -terenní úpravy-planýrky, rekultivace -demolice. -kompostování - tříděné zahradní komposty Doprava: -nákladní.

Nabízené služby: - generální dodávka: - průmyslových hal a výrobních areálů - logistických hal a obchodů - parkovacích domů - škol - nemocnic - administrativních center - rezidenčních projektů - vodohospodářských staveb Služby ve stavebnictví: - půjčovna stavební techniky

BAK stavební společnost, a.s. je významným generálním dodavatelem v oblasti pozemních a vodohospodářských staveb. Dlouhodobě patříme mezi největší stavební společnosti v České republice. Zaměřujeme se na komplexní realizace průmyslových a logistických hal, obchodních a administrativních center, bytových a hotelových projektů, staveb občanské ...

Stavební činnost: - pozemní stavby - rekonstrukce - elektroinstalace - piloty / mikropiloty - vodohospodářské stavby - dopravní stavby

Stavební firma, centrála společnosti: - silniční stavby, mosty - vodohospodářské stavby - železniční stavby.

Projekce, realizace: - vodohospodářské stavby - kompletní výstavba vodovodů a kanalizací, ORL, - odlučovače, retenční nádrže - výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod, úpraven vod a nádrží - rozpočty sítí - geodetické práce - tryskové injektáže - záporové a štětové stěny - realizace inženýrských sítí a další práce.

Stavební práce - vodohospodářské stavby - výstavba rybníků - zemní práce - demoliční práce, demolice - terénní úpravy.

Stavební firma. Rekonstrukce, opravy a demolice staveb. Výstavba. - pozemní komunikace - vodohospodářské stavby - stavby občanské vybavenosti - průmyslové haly - rodinné domy.

Činnost - údržba zeleně, sekání trávy - údržba vodních toků, úpravy nádrží koryt - zemní práce - sanance - malířské a natěračské práce - úklidové služby.

Půjčovna, pronájem: - nářadí Stavební činnost: - pozemní stavby - rekonstrukce - vodohospodářské a dopravní stavby - zemní práce - kanalizační a vodovodní přípojky

Stavební firma, výstavba, práce: - terénní úpravy, zemní práce - vodohospodářské stavby - inženýrské sítě - vleky, lanové dráhy - vodohospodářské stavby - inženýrské sítě - demolice - jeřábnické práce.

Výstavba, rekonstrukce: - polní, lesní cesty - vodní polochy - údržba, úprav vodních toků - zemní práce, demolice.

Stavební firma: - VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY - revitalizace toků, rekonstrukce stupňů a jezů, opravy hrázních těles, protipovodňová opatření - práce spojené s údržbou a výstavbou rybníků, mokřadů a přehrad - EKOLOGICKÉ STAVBY - rekultivace a sanace skládek komunálního odpadu - výsadba zeleně a jejich údržba v blízkosti toků - ...

Služby: - opravy a sanace tlakových i beztlakových potrubí ze všech materiálů (metody relining, close-fit vložkování, cracking) - realizace potrubních celků a armaturních uzlů - pokládka potrubí - výstavba vodojemů, ČOV - úpravy vodních toků - výškové práce

Stavební práce: - zemní práce - inženýrské sítě - revitalizace rybníků - vodohospodářské stavby - čistírny odpadních vod - demolice.

Projekce, inženýring, realizace: -projektová a inženýrská činnost pro výstavbu energetických investičních celků v ČR i v zahraničí -průmyslové (elektrárny, biostanice), inženýrské, pozemní stavby -novostavby, občanské stavby -realizace stavebně technických průzkumů a diagnostika materiálů. Společnost je soběstačná v částech: ...

Projekce, projektování, příprava, poradenství: - vodohospodářské stavby.

Společnost KAVAS W s.r.o. je zaměřena na vodní hospodářství a krajinné inženýrství. V těchto oblastech se zabývá projekční a inženýrskou činností. Výstavba a provoz vodohospodářských zařízení: - vodovody - kanalizace - přírodní a umělé vodní nádrže. Stavební zakázky: - inženýrské stavby - vodohospodářské stavby - dopravní stavby - ...